Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist mikazeFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Month
Needs Core Membership
Statistics 13 Deviations 207 Comments 1,092 Pageviews
×

Favourites

Journal
Happy 45+ Watchers
A hê lô ~
Giờ 45 watchers rồi share 
Nếu được 50 wacthers thì không share nữa
----------------------------------------------------------
I . Res
1. 
fotki.yandex.ru/users/alponom8…
2. 
fotki.yandex.ru/users/alponom8…
3. 
fotki.yandex.ru/users/alponom8…
4.
fotki.yandex.ru/users/alponom8…
5. 
fotki.yandex.ru/users/flipkens&
:iconMika-Yumemochan:Mika-Yumemochan
:iconmika-yumemochan:Mika-Yumemochan 2 1
Journal
[19062016] HAPPY 1200+ WATCHES
  
Nói thật chứ hồi mới lập DA ý chỉ mong rằng được khoảng 200, 300 watches là ổn rồi, đâu có nghĩ tới ngày được hơn 1000w thế này. Thực sự là ăn bờ li vơ bồ!!!
Cảm ơn các bạn thật nhiều nhièu nhiều đã ủng hộ con mặt trầy này suốt thời gian qua a Onionhead Oish - Onion head 
Nhưng mà chả có gì để ăn mừng đâu, có mỗi mấy cái PSD thôi à, xin đừng thất vọng đó 
:iconLittleLeaf2k:LittleLeaf2k
:iconlittleleaf2k:LittleLeaf2k 458 352
[PACK PSD] HAPPY 1900 WATCHES by LittleLeaf2k [PACK PSD] HAPPY 1900 WATCHES :iconlittleleaf2k:LittleLeaf2k 141 126 eye coloring tutorial by sonnyaws eye coloring tutorial :iconsonnyaws:sonnyaws 1,818 69 [T.R 1] - Slot 1 for El by Usagi-Yoush [T.R 1] - Slot 1 for El :iconusagi-yoush:Usagi-Yoush 23 11 E-1 by HarveyVanBrown E-1 :iconharveyvanbrown:HarveyVanBrown 17 1 Cover Iggy by LuvakaLie Cover Iggy :iconluvakalie:LuvakaLie 18 10 Cover Iggy : Enomoto Takane by LuvakaLie Cover Iggy : Enomoto Takane :iconluvakalie:LuvakaLie 18 7 [ Talking Request ] Slot #2 by KL-Lam [ Talking Request ] Slot #2 :iconkl-lam:KL-Lam 18 31 Iggy #3 by HamikoRiyuka Iggy #3 :iconhamikoriyuka:HamikoRiyuka 9 6 [14042017] Iggy - Hinata Shouyou by phongchimte [14042017] Iggy - Hinata Shouyou :iconphongchimte:phongchimte 14 17 Okumura rin by Son-Reborn Okumura rin :iconson-reborn:Son-Reborn 23 10 Rem Iggy - Cover by Selume-Cucheo Rem Iggy - Cover :iconselume-cucheo:Selume-Cucheo 9 4
Journal
CustomBox+Journal Tips n Tricks-Updated 25-Sep-14
More updates comings soon!!
You may put all your queries here in this blog comments.
Tips & tricks
1. How to align your elements in custombox or journal?
Use the following code:
Content here
You can change the alignment to left, right, center & justify by simply replacing the words as shown below
Content here
2. How do you change the font-size in a custombox?
Use the following code:
Your text here
Your text here
Your text here
Your text here
Your text here
Your text here
Your text here
The result:
Font size = 1
Font size = 2
Font size = 3
Font size = 4
Font size = 5
Font size = 6
Font size = 7
3. How to change your font in a Custombox/Journal?
Use the following tag to change your font in your custombox.
Your text here
Example
Your text here
Result
Your text here
Safe fonts to use
Serif Fonts
Georgia      -----     The quick brown fox
:iconCypherVisor:CypherVisor
:iconcyphervisor:CypherVisor 10,761 2,926
Journal
nothing
:iconchikae-deviantart:chikae-deviantart
:iconchikae-deviantart:chikae-deviantart 1 0
- Cover Natural Queen by KL-Clarey - Cover Natural Queen :iconkl-clarey:KL-Clarey 23 12

Journal History

Activity


ai chơi trao đổi mật khẩu acc DA với tớ hum 
#1: Pack Render Manhua
                                                                              luật : watch+fav+cmt=down
                                                                              pack gồm 10 render
                                                                             -không lấy chùa
                                                                             -không bán hoặc chia sẻ
                                                                             -không tự nhận là của mình
                                                                             -credit nếu dùng
Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train Hysteria Train 
                                                                              link:imgur.com/a/mFY7h
Loading...

deviantID

Ai-mikaze-cucheo's Profile Picture
Ai-mikaze-cucheo
mikaze
Artist | Student
Vietnam
-Hello everyone
-My name : Hân or hana
-Nick name: Mikaze-Ai
-Adress: Yên Giang -Yên Định- Thanh Hóa
-D.O.B: 28-09
-Character: cold , kind
-Family: :iconchikae-cucheo::iconmaomao199::iconlinhchucheo::iconmo-aka-kirigaya::iconhajimateru-shiri::iconkiracucheo::iconbabe-ngo::iconkiwi-desgin-cucheoo::iconlockerhein168:

Comments


Add a Comment:
 
:iconkiwi-desgin-cucheoo:
Kiwi-desgin-cucheoo Featured By Owner 3 days ago
mk ghé nha
Reply
:iconlockerhein168:
lockerhein168 Featured By Owner 4 days ago  New Deviant
ghé em <3
Reply
:icondafk189:
dafk189 Featured By Owner 5 days ago
Thanks for the watch!
Reply
:icontl-akane:
TL-Akane Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
- Ghé nee <3
- Ngày lành ạ ~ <333333
Reply
(1 Reply)
:iconmerearthling:
merearthling Featured By Owner 6 days ago
:-) Hello Hana! :love::hug::heart: you have such a wonderful gallery!:huggle::heart::love: very beautiful arts :thumbsup:
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: